Algemene Voorwaarden

Invoering

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door. De Koper aanvaardt deze AV door het daartoe voorziene vakje in het winkelmandje aan te vinken.
Onderdelen-sea-doo.nl wordt beheerd door de officiële SEADOO-dealer Audemar (hierna de "Verkoper" of "Dealer"), waarvan de contactgegevens te vinden zijn in het gedeelte "Contact". Het is mogelijk dat de contactgegevens niet rechtstreeks in het gedeelte "Contact" verschijnen, als dit het geval is, hoeft u alleen maar in te loggen op "Mijn account" om ze te laten verschijnen. Als er een bestelling wordt geplaatst, worden de volledige contactgegevens van de dealer, die de bestelling in kwestie verwerkt, uiteraard duidelijk weergegeven op het bestelformulier dat u in uw account kunt vinden onder "Mijn bestellingen".
Deze website, www.onderdelen-sea-doo.nl, biedt gebruikers, inbriduen of professionals (hierna de "Koper") de mogelijkheid om originele SEADOO-onderdelen (hierna de "Onderdelen" of "Artikel") te zoeken en te kopen die worden aangeboden via onderdelencatalogi tegen een vaste prijs.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van Artikelen die door een Koper bij een Verkoper zijn gemaakt via www.onderdelen-sea-doo.nl.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangepast. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum waarop de bestelling door de Koper wordt geplaatst. Een kopie van de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling zal worden toegevoegd aan de bevestigingsmail van de bestelling.

Sluiting van de verkoopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper

Elke bestelling geplaatst via www.onderdelen-sea-doo.nl impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De bestelling zal pas geldig zijn en verwerkt worden na volledige betaling van de totale prijs van de Artikelen en verzendkosten zoals aangegeven in het bestelformulier.
Elke bestelling vereist het aanmaken van een account voor de Verkoper om het te verwerken. Zodra het account is aangemaakt, heeft de Koper te allen tijde toegang tot zijn account via de rubriek "Mijn account". Toegang tot dit account is afhankelijk van de identificatie van de koper met behulp van het e-mailadres en zijn wachtwoord die zijn opgegeven bij het aanmaken van het account. De Koper kan dan te allen tijde zijn paswoord wijzigen in de rubriek "Mijn Account" onder "Mijn Profiel". Onderdelen-sea-doo.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige actie die wordt ondernomen door een derde partij aan wie de Koper zijn aanmeldingsgegevens heeft meegedeeld of die toegang heeft gehad tot het account als gevolg van nalatigheid van de Koper.
De Koper verbindt zich ertoe dat de bij de bestelling verstrekte informatie volledig, juist en actueel is. De bestelling kan worden verzonden naar een ander afleveradres dan het factuuradres, maar het land moet hetzelfde zijn.
Stappen bestellen:
 1. De Artikelen worden gepresenteerd op www.onderdelen-sea-doo.nl op een manier dat de klant hun kenmerken en hun prijs kan kennen. De reserveonderdelen zijn originele onderdelen van de SEADOO en dus identiek aan de onderdelen die werden gemonteerd toen het voertuig nog nieuw was. Voor andere Artikelen kan de Koper een beschrijving ervan raadplegen;
 2. De Koper kiest het (de) Artikel(en) dat (die) hij wenst te kopen en voegt het (de) Artikel(en) toe aan het winkelmandje;
 3. De Koper controleert zijn winkelmandje in detail alvorens deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, door deze aan te vinken;
 4. De Koper verbindt zich ertoe het verkoopcontract na te leven wanneer hij op de knop "Betalen" klikt,
 5. De Koper ontvangt een e-mail ter bevestiging van de registratie van zijn bestelling met het overzicht en het nummer van de bestelling;
 6. Wanneer de betaling is gevalideerd, verwerkt de Verkoper de bestelling van de Koper, die een bevestigingsmail zal ontvangen.
De aanbiedingen van Verkoper's Artikelen zijn geldig zolang deze zichtbaar zijn op www.onderdelen-sea-doo.nl en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. In geval van uitzonderlijke onbeschikbaarheid van een Artikelen nadat de Koper de bestelling heeft geplaatst, zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen via de contactgegevens van de Koper. Als er geen oplossing wordt gevonden, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de Koper vergoed door de Verkoper via de oorspronkelijk door de Koper gebruikte betaalmethode.
In het geval dat dezelfde Artikel het voorwerp uitmaakt van een bestelling door meerdere Kopers tegelijk, en afhankelijk van de beschikbaarheid van deze Artikel, zal deze enkel verkocht worden aan de eerste Koper die zijn bestelling registreert. Andere Kopers zullen dan op de hoogte worden gebracht van de annulering van hun bestelling door de Verkoper. Deze annulatie is echter enkel van toepassing op de verkoopovereenkomst van het onbeschikbare Artikel of de onbeschikbare Artikel(en).

Prijs en betaling

De verkoopprijs van de onderdelen is de SEADOO aanbevolen verkoopprijs, behalve voor opruimingsonderdelen of speciale aanbiedingen. Het is vermeld in € (EUR), verzendkosten niet inbegrepen. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd en weergegeven zodra het winkelwagentje wordt geraadpleegd.
We doen ons best om de nauwkeurigheid en updates van de prijzen die op Website.com worden weergegeven, te garanderen en we behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.
Als de prijs van een of meer Artikel(en) die oorspronkelijk zijn betaald, afwijkt van de werkelijke prijs, kunnen we inderdaad om een extra betaling vragen. De Koper kan weigeren het extra bedrag te betalen en zal dan de betreffende Artikel(en) in hun geheel vergoed krijgen.
Het feit dat de Koper zijn bestelling kan valideren door op de knop "Betalen" te klikken, houdt de verplichting in om de prijs te betalen die in het totaal van het winkelmandje is aangegeven.
Betalingen op www.onderdelen-sea-doo.nl worden verwerkt door MangoPay. U kunt hun Algemene Voorwaarden raadplegen door hier te klikken.
De verschillende betalingsmethoden zijn voornamelijk de hieronder genoemde, maar kunnen variëren afhankelijk van de Dealer:
 • Bankkaart (Visa, Mastercard, Maestro, enz.);
 • Overschrijving (de bankgegevens, worden tijdens deze betalingskeuze in de winkelwagen weergegeven);
 • Paypal.
Terugbetalingsvoorwaarden:
In het geval van een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van een bestelling betaald met een kredietkaart of PayPal, wordt de termijn voor een eenvoudige creditering van de gebruikte kaart of PayPal-rekening bepaald volgens de hieronder aangegeven data en valt volledig buiten onze controle.
Bij betaling met kredietkaart bedraagt de termijn voor herkansing 11 maanden vanaf de door Mangopay aangegeven datum van betaling.
Bij betaling via PayPal is deze periode slechts 180 dagen.
Voor elke terugbetaling die na deze termijn of in het geval van een via bankoverschrijving betaalde bestelling wordt geïnitieerd, kan deze alleen plaatsvinden via bankoverschrijving en op vertoon van een geldig fysiek identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort).
Om de terugbetaling te laten plaatsvinden, moet het identiteitsbewijs aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Het document moet een duidelijke en leesbare kleurenfoto of -scan van goede kwaliteit zijn;
 • Het document moet volledig zijn, met de voor- en achterkant op twee verschillende pagina's, en alle vier de randen moeten zichtbaar zijn;
 • Het document mag niet opzichtig, reflecterend of door iets bedekt zijn;
 • Het document moet in PDF, JPG, JPEG of PNG formaat zijn, en tussen 32Kb en 10Mb groot.
Als het verstrekte document niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen wij het geld helaas niet teruggeven.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wettelijke rechten heeft de Koper, als onderdeel van een aankoop bij een professionele Verkoper, een periode van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het Artikel / de Artikelen om de Verkoper op de hoogte te stellen van zijn recht om in te trekken.
De herroepingstermijn loopt van de leveringsdatum van het / de Artikel (en) tot het door de Koper opgegeven afleveradres en, bij gebrek aan de ontvanger, vanaf de datum van de eerste aanbieding van het pakket met het / de Artikel (en). Indien een levering aan een Afhaalpunt is gekozen, loopt de herroepingstermijn vanaf de dag waarop de Koper per e-mail en / of sms wordt gïnformeerd over de levering van zijn bestelling in dat Afhaalpunt.
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper het formulier invullen dat zich bevindt in de rubriek "Mijn account" "Mijn bestellingen", klik op "Bestelling bekijken" op de regel van de betrokken bestelling en klik vervolgens op "Aanvraag tot terugzending". Door te klikken op "Valideren" bevestigt de Koper zijn wens om gebruik te maken van zijn recht om de aangekruiste Artikel(en) in te trekken. Wanneer de Koper op "Valideren" klikt, ontvangt de Verkoper het verzoek en zal hij contact opnemen met de Koper om de te volgen procedure aan te geven. De datum waarop de Koper het retourformulier valideert, wordt gekozen om de periode van veertien (14) dagen van het herroepingsrecht in acht te nemen.
De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de bevestiging van de Verkoper om de Artikel(en) te retourneren. Het (de) Artikel(en) wordt (worden) rechtstreeks aan de Verkoper geretourneerd, wiens contactgegevens u kunt vinden in de rubriek "Contact" of op het bestelformulier.
Indien het herroepingsrecht binnen 14 dagen is uitgeoefend, wordt alleen de prijs van de gekochte Artikel(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de kosten van retourzending ten laste van de Koper blijven. In geval van gedeeltelijke retourzending van een bestelling zal Verkoper aan Koper het bedrag van de verzendkosten (eenmalig) terugbetalen naar rato van het bedrag van de verzendkosten dat kan worden toegerekend aan de desbetreffende Artikel(en). Verkoper is niet gehouden tot restitutie van de extra kosten indien Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de voorgestelde standaard leveringswijze.
Let op: bij gebreke van een pakket met tracking en bewijs van levering, indien het retourpakket de Verkoper niet bereikt, is er geen beroep op. Ook als er geen aanvullende verzekering wordt afgesloten bij de koerier zullen zij alleen de wettelijke schaal compenseren.
Bij het retourneren wordt aangeraden om de originele verpakking van het (de) Artikel(en) te overpakken, omdat alleen het (de) geretourneerde Artikel(en) in hun geheel (verpakking, accessoires, garantiebonnen, handleidingen, covers, beschermingen, etc..), met hun originele verpakking, kunnen worden teruggenomen. De retourzending dient vergezeld te gaan van een duplicaatfactuur. De terugbetaling of omruiling gaat ervan uit dat het Artikel(en) niet beschadigd of onvolledig geretourneerd is (zijn). Indien de Artikel(en) onverpakt of beschadigd bij de Verkoper is aangekomen, behoudt hij zich het recht voor om deze te retourneren zoals hij is.
Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing op elektronische items die niet verzegeld zijn.
Overeenkomstig de wettelijke rechten is de Verkoper verplicht om het volledige betaalde bedrag, inclusief porto, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop dit recht werd uitgeoefend, terug te betalen op dezelfde wijze als voor de bestelling werd gebruikt. Deze teruggavedatum kan worden uitgesteld totdat de Artikel(en) is/zijn opgehaald of totdat de Koper de Verkoper een bewijs van de retourzending heeft verstrekt.

Klachten en geschillen

De Koper heeft te allen tijde de mogelijkheid om contact op te nemen met de Verkoper, om elk verzoek of elke vordering met betrekking tot de bestelde Artikel(en) te verzenden via het bijgeleverde contactformulier.
Geschillen worden rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper beslecht, desgevallend door middel van het contactformulier of de contactgegevens vermeld in de rubriek "Contact" die hen ter beschikking wordt gesteld op www.onderdelen-sea-doo.nl. Koper en Verkoper zullen zich naar beste vermogen inspannen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.
De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht om de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers in de Europese Unie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 te vergemakkelijken. Het platform is toegankelijk door op onderstaande link te klikken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Het e-mailadres van de Verkoper is vereist op dit platform, klik hier om het te zien.

Garantie

Alle op www.onderdelen-sea-doo.nl gepresenteerde Artikelen vallen onder de wettelijke garantie van conformiteit en verborgen gebreken.
Latente gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking ervan, per e-mail via het contactformulier worden gemeld. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, zijn garantieaanspraken van de klant met betrekking tot het gebrek uitgesloten. Dit geldt echter niet als www.onderdelen-sea-doo.nl het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden en/of een overeenkomstige garantie heeft aangenomen.
In voorkomend geval worden bij de Artikel(en) nadere bijzonderheden verstrekt over de garanties van de SEADOO of over de wijze van dienstverlening. De garantie van de fabrikant is een aanvulling op en doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten met betrekking tot Zaken die gebrekkig zijn of niet zoals beschreven.
Alle garanties zijn niet overdraagbaar en gelden alleen voor de oorspronkelijke Koper. Let op: als de Artikel(en) tijdens de garantieperiode wordt/worden vervangen, begint de garantie niet opnieuw. Voor de Artikel(en) geldt slechts de resterende looptijd van de oorspronkelijke garantie. Dit laat de wettelijke rechten onverlet indien de Artikel(en) gebrekkig is (zijn) of niet is (zijn) zoals omschreven.
De Verkopers zijn wettelijk verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de overeenkomst.
Indien de gewaarborgde Artikel reeds op het voertuig is gemonteerd en andere storingen blijkt te hebben veroorzaakt die tot bijkomende kosten hebben geleid, dient de Koper contact op te nemen met de Verkoper en de betreffende Artikel niet te demonteren.
De garantie dekt niet:
 • Normale slijtage van de Artikel (variabel afhankelijk van de aard van de Artikel);
 • Defecten en hun gevolgen die het gevolg zijn van een fout van de Koper die het gevolg is van een gebruik of installatie die niet in overeenstemming is met de SEADOO-specificaties of van opslag die schadelijk is voor de goede bewaring van de Artikel;
 • Defecten en hun gevolgen houden verband met het abnormaal gebruik van het voertuig waarop het Artikel werd gemonteerd of niet in overeenstemming met het doel waarvoor het is bedoeld (gebruik van het voertuig waarop het Artikel is gemonteerd voor de wedstrijd ...);
 • Schade als gevolg van een externe oorzaak (ongeval, blikseminslag, stroomfluctuatie ...).
In al deze gevallen kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek van de Artikel en de veroorzaakte schade.
De garantie is onderworpen aan de expertise van de oorzaak van het ingeroepen niet voldoen of defect. Afhankelijk van de situatie zal deze analyse worden uitgevoerd met SEADOO (gedemonteerd en geretourneerd) of door een deskundige aangesteld door de Verkoper.
Indien aan alle garantievoorwaarden is voldaan, zal de Verkoper de Artikel binnen maximaal één maand kosteloos terugbetalen, vervangen of herstellen.

Verzending en bezorging

De Koper kan op elk moment de voortgang van zijn bestelling volgen in zijn account in de sectie "Mijn bestellingen" en zal ook een e-mail ontvangen in elke fase.
Pakketten worden met verschillende dragers verzonden, afhankelijk van de keuze van de verkoper, de grootte en het gewicht van het pakket, het land van levering, enz. De Koper ontvangt een e-mail, op de dag dat zijn bestelling wordt verzonden, met het traceernummer en de link naar de website van de vervoerder, zodat hij het pakket kan volgen. Deze informatie zal ook verschijnen in "Mijn Account".
Verzendkosten:
De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestelling, de grootte van het pakket, het gewicht, de vervoerder en het land waar het wordt geleverd. De verzendkosten verschijnen op elk moment in het winkelmandje en worden automatisch bijgewerkt wanneer een artikel wordt toegevoegd.
Extra verzendkosten kunnen worden gevraagd als de grootte of het gewicht van het pakket de maximumlimiet overschrijdt. In dit geval wordt de Koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht. De Koper heeft het recht om deze extra verzendkosten te aanvaarden of te weigeren. Indien de Koper geen extra verzendkosten wenst te betalen, wordt de koopovereenkomst verbroken en wordt de bestelling geannuleerd. De Koper zal dus het totale bedrag van zijn bestelling terugbetaald krijgen.
Levertijd:
Zodra de Koper zijn bestelling heeft voltooid en betaald op www.onderdelen-sea-doo.nl, zal de verwerking tussen 1 en 3 werkdagen in beslag nemen.
De levertijd in Frankrijk is gemiddeld 5 tot 10 werkdagen. De levering in andere landen is afhankelijk van de koeriers.
Indien een Artikel niet beschikbaar is bij SEADOO, zal een schatting van de leveringsdatum per e-mail aan de Koper worden gecommuniceerd zodra de Verkoper over de informatie beschikt. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de vertraging van het Artikel dat niet op voorraad is bij SEADOO. De aangegeven hoeveelheid betekent niet dat het Artikel beschikbaar is. Aarzel niet om voor de bestelling contact met ons op te nemen om de beschikbaarheid van de gewenste artikelen te kennen.
Houd er rekening mee dat er geen leveringen zijn op zon- en feestdagen.
Als Artikelen in dezelfde bestelling verschillende levertijden hebben, worden ze samen verzonden. De levertijd wordt bepaald door het bestelde Artikel met de langste levertijd.
Keuze van levering:
De Koper heeft de mogelijkheid om bij het plaatsen van de bestelling te kiezen voor levering vanaf een afhaalpunt indien de Verkoper deze optie aanbiedt. De Koper moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs om zijn pakje op het afhaalpunt te kunnen afhalen.
De koper heeft 10 werkdagen de tijd om zijn pakje af te halen. Na deze periode, in geval van terugzending van het pakket aan de Verkoper, zal de Koper het bedrag van de bestelling terugbetaald krijgen, verminderd met de kosten voor de verwerking en de verzending van het pakket in beide richtingen.
Controle van het pakket bij ontvangst:
De levering van het pakket kan worden gedaan in het afhaalpunt tegen handtekening, thuis in persoon (met of zonder handtekening) of direct in de brievenbus van de Koper.
Ongeacht de wijze van levering van het pakket, is de koper verplicht de staat van de verpakking en de inhoud van het pakket te controleren (beschadigd pakket, ontbrekende items, gebroken onderdeel, enz.).
Wanneer het pakket tegen ondertekening wordt geleverd, moet de Koper zijn voorbehoud op de leveringsbon noteren en de transporteur of het afhaalpunt laten tekenen (een duplicaat van het document bewaren) en/of, indien nodig, het pakket weigeren.
Indien het pakket zonder handtekening wordt geleverd, moet de Koper zijn reserveringen per aangetekende post naar de vervoerder sturen, uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van het pakket. Naast deze stap moet de Koper de Verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het ondervonden probleem.
Na deze termijn wordt de levering als volledig beschouwd en wordt het (de) geleverde Artikel(en) geacht vrij te zijn van enig zichtbaar gebrek. Bijgevolg zal de Verkoper geen klachten meer aanvaarden wegens ontbrekende items, beschadigde pakketten, gebroken onderdelen, enz.
Uiteraard behoudt de Koper de garantie van conformiteit en verborgen gebreken voor defecten die in gebruik zouden blijken te zijn en die de Koper op het moment van levering niet kon ontdekken.
Verzending naar landen die niet onderworpen zijn aan de BTW:
Onderdelen-sea-doo.nl heeft geen invloed op de hoogte van de te betalen douanerechten of belastingen in het land van levering. Geen van deze belastingen zijn inbegrepen in het totale bedrag van de bestelling. Deze belastingen worden pas gefactureerd aan de Koper op het moment van de invoer van de goederen in het land van levering en de Koper zal deze moeten betalen bij ontvangst van het pakket.

Aansprakelijkheid

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, vertragingen of onbeschikbaarheid van www.onderdelen-sea-doo.nl als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, onderbrekingen van het internetnetwerk, technische storingen, een geval van overmacht, het feit van een derde partij of welke omstandigheid dan ook.
Onderdelen-sea-doo.nl bevat informatie van derden en geeft daarom geen garantie voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op www.onderdelen-sea-doo.nl ter beschikking gestelde informatie.
De verantwoordelijkheid van de Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidentele fouten die zich voordoen op www.onderdelen-sea-doo.nl.

Uw persoonlijke gegevens

Onderdelen-sea-doo.nl verzamelt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het beheer van de bestelling van de Koper.
De persoonlijke informatie en gegevens van de Kopers, met betrekking tot de verwerking van de bestelling, worden uitsluitend verwerkt met het doel de bestelling naar behoren te kunnen verwerken. Dit omvat de verwerking en verzending van het (de) bestelde artikel(en), alsmede het innen van een kennisgeving in verband met de bestelling. Zij kunnen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt.
De informatie die in een verzoek van het contactformulier wordt verzonden, wordt naar de verkoper gestuurd zodat hij op dat verzoek kan reageren.
De Verkopers verbinden zich ertoe de veiligheid van de door hen bewaarde persoonsgegevens te verzekeren ten behoeve van het beheer van de bestellingen.
Volledige informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Privacyverklaring".

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en gïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land van de Verkoper (Frankrijk).
Geschillen waarvoor geen minnelijke schikking is getroffen, vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het land van de Verkoper (Frankrijk).
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in verschillende andere talen. In geval van twijfel is de Engelse versie relevant voor de interpretatie van de Algemene Voorwaarden.

Laatste update: 29 maart 2023.